Kiedy potrzebne jest tłumaczenie poświadczone (przysięgłe)?

Stempel gebruikt voor een beëdigde vertaling

Co to jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie poświadczone (nazywane także tłumaczeniem przysięgłym) jest wykonywane przez tłumacza przysięgłego. To oficjalny dokument, na którym znajduje się podpis tłumacza, jego pieczęć i oświadczenie (formuła końcowa). Takie tłumaczenie ma tę samą wartość prawną, co oryginał dokumentu, i jest z nim złączone.

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie poświadczone?

Tłumaczenie poświadczone jest potrzebne w przypadku oficjalnych dokumentów takich jak dowody tożsamości, dyplomy, akty urodzenia, akty założycielskie firmy itd.

Co oznacza legalizacja tłumaczenia?

Jeśli chcesz posługiwać się w Polsce tłumaczeniem poświadczonym przez holenderskiego tłumacza, to dokument trzeba będzie najpierw zalegalizować. W tym celu należy udać się do sądu w Holandii i uzyskać pieczęć apostille. Otrzymuje się ją od ręki, a koszt wynosi 20 euro. Następnie dokument jest gotowy do wykorzystania.

Dlaczego istnieją tłumacze przysięgli?

Każdy może nazwać się tłumaczem. Tłumacze przysięgli są jednak sprawdzani, tak aby nie było żadnych wątpliwości co do ich umiejętności i uczciwości.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Aby zostać tłumaczem przysięgłym w Holandii, należy najpierw uzyskać wpis do rejestru tłumaczy przysięgłych (ustnych i pisemnych). W tym celu trzeba spełnić określone warunki. W moim przypadku było to zdanie oficjalnego egzaminu na tłumacza przysięgłego języka niderlandzkiego. Egzamin ten sprawdzał moje umiejętności jako tłumacza.

Następnie musiałam przedłożyć polskie i holenderskie zaświadczenie o niekaralności i złożyć przysięgę przed sądem w Amsterdamie.

2 myśli na temat “Kiedy potrzebne jest tłumaczenie poświadczone (przysięgłe)?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *